Uleman Silaturahmi 2012

Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Wr.Wb

Sinareng Hormat,
Mugia janten uninga, rehna
Paguyuban Kulawargi Hardjawinata
sumeja ngayakeun gempungan

Silaturahmi Boboran Siam
‘Hardja Lintas Generasi’

Dina Dinten : Minggu , ping 16 September 2012
Dikawitan : ti tabuh 08.30 – tabuh 12.00
Tempatna : Bale Sangkuriang
Jl. Bungur 1 Bandung

Patali sareng hal eta, sok tada teuing bingahna, upami Bapa/Ibu/Saderek kersa rurumpaheun sumping dina waktos anu kasebat di luhur. Kana kasumpingan Bapa/Ibu/Saderek, Panitia ngahaturkeun timpah rewu nuhun
Hormatna
Panitia Silaturahmi
Paguyuban Kulawargi Hardjadibrata
Bandung, September 2012

8 September 2012 at 12:21 AM Leave a comment

Newer Posts


Recent Posts

Blog Stats

  • 14,848 hits

Twitter Updates

Mitra Keluarga

Tramp Guest House Bandung FanpageHendi Hendratman Best Seller BooksTip n Trik Hendi HendratmanItep Darojat Web designKeluarga Besar Rangga HardjadibrataMegaraya Guest House Bandung